Copyright

Joke van der Kamp behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten.

Het is niet toegestaan de informatie op deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joke van der Kamp.

Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en te printen voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Vormgeving en techniek

Quod Erat Demonstrandum (QED), Amsterdam.